070-370 98 98

Städning med miljön i fokus

"DIN MILJÖ - VÅRT UPPDRAG!"

Miljöpolicy

Som professionellt städföretag verkar Din miljö i Mälardalen för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

 

I våra städuppdrag använder vi städteknik och städmaterial anpassade för olika rumsenheter. Vid val av materiel och städmetoder beaktar vi miljöaspekter. 

 

Likaså använder vi och underhåller transportfordon som uppfyller såväl säkerhetskrav
som miljökrav.

 

Vi källsorterar avfall och återanvänder städmaterial när så är möjligt.


Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga
förbättringar. 

 

I vårt dagliga arbete är vi alla ansvariga för att vår miljöpolicy följs.


Policyn antagen 2015-01-01

Din miljö i Mälardalen.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag!

070 - 370 98 98

Kontakta oss

Tjänster

Läs mer om vår Tjänster här.

Tjänster

Ring oss idag: 070-370 98 98

070-370 98 98

Besöksadress: Fältmätargatan 7

721 35 Västerås

mån - fre: 07:00 - 17:00

lör - sön: stängt

info@dinmiljo.se

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-2018 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Din Miljö i Mälardalen aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av uppdrag som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Din Miljö i Mälardalen.

Din Miljö I Mälardalen AB - Org.nr: 556767-2414