0224-200 70

Städning med miljön i fokus

"DIN MILJÖ - VÅRT UPPDRAG!"

Miljöpolicy

Som professionellt städföretag verkar Din miljö i Mälardalen för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

 

I våra städuppdrag använder vi städteknik och städmaterial anpassade för olika rumsenheter. Vid val av materiel och städmetoder beaktar vi miljöaspekter. 

 

Likaså använder vi och underhåller transportfordon som uppfyller såväl säkerhetskrav
som miljökrav.

 

Vi källsorterar avfall och återanvänder städmaterial när så är möjligt.


Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga
förbättringar. 

 

I vårt dagliga arbete är vi alla ansvariga för att vår miljöpolicy följs.


Policyn antagen 2015-01-01

Din miljö i Mälardalen.

Kontakta oss

Vi vänder oss i första hand till dig som företag eller organisation. Till dig som är privatperson kan vi erbjuda fönsterputsning. 

Har du några frågor kontakta oss idag!

0224-200 70

070 - 370 98 98

Kontakta oss

Tjänster

Läs mer om vår Tjänster här.

Tjänster

Ring oss idag:  0224-200 70

0224-200 70

Besöksadress: Fältmätargatan 7

721 35 Västerås

mån - fre: 07:00 - 17:00

lör - sön: stängt

info@dinmiljo.se

Din Miljö I Mälardalen AB - Org.nr: 556767-2414